НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"

гр. Любимец, област Хасково

Основно меню

   

 

РАБОТИМ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ  

   Начално училище „Захари Стоянов“ град Любимец обучава ученици от 1-4 клас. В учебното заведение учениците получават отлични условия за обучение и постигат начално образование на високо ниво.  

Екипът на НУ „Захари Стоянов“ град Любимец се състои от квалифицирани преподаватели, осигуряващи спокойствие и сигурност за децата и учениците. Високият професионализъм на преподавателите гарантира качествена общообразователна подготовка и  гражданско образование.

        Учебното заведение предлага:

  • обучение, възпитание и социализация на деца и ученици;
  • обучение на  5 и 6 годишни деца в ПГ;
  • обучение от първи до четвърти клас;
  • ЦДО от първи до четвърти клас;
  • развитие на въображението и творческите и дигиталните умения на децата.

   Учителският колектив, състоящ се от квалифицирани учители съхранява и развива традициите в обучението и възпитанието на подрастващите като следи и въвежда всички новости в образователните технологии за успешен учебен процес. 

     Финансирането на институцията е Общинско, а обучението на учениците се извършва на една смяна.

      Директор на училището е Дочка Димитрова Кючукова.

 

 

Актуални новини