НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"

гр. Любимец, област Хасково

Основно меню

 

   

 

   Начално училище „Захари Стоянов“ град Любимец  е най-старото училище в града. В него се обучават ученици от 1-4 клас. В учебното заведение учениците получават отлични условия за обучение, спокойна атмосфера, възможност за създаване на приятелства и постигат образование на високо ниво.  Училището предлага възможности за развитие на творческия потенциал на всяко дете. Приоритет са личностните качества на всеки ученик, като гаранция за неговия напредък и постижения в учебния труд.

Екипът на НУ „Захари Стоянов“ град Любимец се състои от квалифицирани преподаватели, които следят пулса на промените и се стремят да отговорят на високите очаквания на обществото. За тях личността на детето е в основата на всеки образователен процес и се стремят да открият и развият творческия потенциал на нашите ученици. С извънкласните занимания  развиват  важни социално-емоционални компетентности. Високият професионализъм на преподавателите гарантира качествена общообразователна подготовка и  гражданско образование.

        Учебното заведение предлага:

  • обучение, възпитание и социализация на деца и ученици;
  • обучение на  5 и 6 годишни деца в ПГ;
  • обучение от първи до четвърти клас;
  • ЦДО от първи до четвърти клас за всимки жераеш.щи ученици;
  • развитие на въображението, творческите и дигиталните умения на децата.

   Учителският колектив, състоящ съхранява и развива традициите в обучението и възпитанието на подрастващите като следи и въвежда всички новости в образователните технологии за успешен образователен резултат. 

От учебната 2023-2024 година училището е в списъка на иновативните училища. За първокласниците се предлагат два профила на иновации, осъществен в часовете по разширена подготовка. Традиционно въвеждането на  обучението по ИТ става още от първи клас. С иновацията обаче се залага на два диференцирани профила за обучение- ИТ с програмиране и ИТ с български език.  По този начин екипът на училището се стреми да удовлетвори очакванията на родителите и да постигне по-високи резултати в обученията на възпитаниците ни.

     Финансирането на институцията е Общинско, а обучението на учениците се извършва на една смяна.

     От 2021 г.  директор на училището е Дочка Димитрова Кючукова.

 

 РАБОТИМ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ   

Актуални новини