НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

15 януари - Ден на снега

Най-хубавият начин да бъде почетен един празник е с детски усмивки, детска радост и забавления!

15 януари - Ден на снега - Изображение 115 януари - Ден на снега - Изображение 215 януари - Ден на снега - Изображение 3