НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца

         Насилието над деца, с всичките му измерения, е проблем на съвременното общество, достигащ все по-заплашителни размери.    Много институции, в това число и училището, организират редица дейности и мероприятия  в борбата с агресията, насочена към децата.

      Урок за приятелството и против агресията реализираха 1а клас и техният класен ръководител, г-жа Христина Димитрова.  По забавен начин децата се запознаха с правилата на общуване, толерантността и взаимното уважение в училище и в живота. Изгледаха и филма " Не на насилието в училище", в който техни връстници и психолози споделят и дискутират различни прояви на агресивно поведение  и насилнически прояви. 

    Малките ученици се включиха със свои коментари и примери. Сега работят  по групов проект - "Насилието поражда само насилие" - тема, предложена от съученичката  им Илияна Матакова.

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца - Изображение 119 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца - Изображение 319 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца - Изображение 4