НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Дневен режим - ОРЕС

 

Преди обед, с продължителност на електронния час - 20 минути

 

Електронни часове с ученици от I  и II клас

час Времетраене Самоподготовка

Почивка

1 час 08:00 - 08:20 08:20 - 08:35 10 мин.
2 час 08:45 - 09:05 09:05 - 09:20 30 мин.
3 час 09:50 - 10:10 10:10 - 10:25 10 мин.
4 час 10:35 - 10:55 10:55 - 11:10 10 мин.
5 час 11:20 - 11:40 11:40- 11:55  

 

 

 

Електронни часове с ученици от III  и IV клас

час Времетраене Самоподготовка

Почивка

1 час 08:00 - 08:20 08:20 - 08:40 10 мин.
2 час 08:50 - 09:10 09:10 - 09:30 10 мин.
3 час 09:40 - 10:00 10:00 - 10:20 30 мин.
4 час 10:50 - 11:10 11:10 - 11:30 10 мин.
5 час 11:20 - 11:40 11:40- 11:55  10 мин.
6 час 12:30 - 12:50 12:50 - 13:10  

 

 

Следобед, с продължителност на електронния час - 20 мин.

 

Електронни часове с ученици I  и II клас - 5 часа

Час Времетраене

Почивка

1 час  13:10 - 13:30 10 мин. почивка
2 час 13:40 - 14:00 10 мин. почивка
3 час 14:10 - 14:30 20 мин. почивка
4 час 14:50 - 15:10 10 мин. почивка
5 час 15:20 - 15:40 10 мин. почивка
6 час 15:50 - 16:10  

 

Електронни часове с учениците III и IV клас

Час Времетраене

Почивка

1 час  13:10 - 13:30 10 мин. почивка
2 час 13:40 - 14:00 10 мин. почивка
3 час 14:10 - 14:30 20 мин. почивка
4 час  14:5- - 15:10 10 мин. почивка
5 час 15:20 - 15:40 10 мин. почивка
6 час 15:50 - 16:10  

 

Прикачени документи

ДНЕВЕН РЕЖИМ ОРЕС.pdf