НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Eнвижън "влиза" във всички часове

    Когато учителят  иска децата му да знаят, той "впряга" всички  иновативни методи и форми  в  своята мисия за постигане на целта.   

    Българската платформа Envision Play   предоставя такава възможност и е приложима за всички учебни дисциплини, във всички класове.

    В 1 а клас в часовете по Родинознание  с Envision Play  учениците провериха  знанията си за видовете растения, във 2а клас   работиха по Български език, във 2б клас - по  Математика, в 4 а клас - по Английски език, в  4 б клас - по Български език и  Математика.

     Предимството на платформата  е, че всеки  ученик работи самостоятелно, на  индивидуално смарт устройство. Отчита се бързо неговия личен резултат.

       В същото време е поставен и в позиция на конкуренция чрез присъстващия състезателен компонент, който отчита бързината на даване на верните отговори и тяхната точност.   

     Това провокира  децата да се стремят да знаят повече, да могат бързо да приложат наученото и да бъдат точни в отговорите.

 

Eнвижън "влиза" във  всички часове - Изображение 1Eнвижън "влиза" във  всички часове - Изображение 2Eнвижън "влиза" във  всички часове - Изображение 3Eнвижън "влиза" във  всички часове - Изображение 4Eнвижън "влиза" във  всички часове - Изображение 5