НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

"Иновации в действие" - Бургас, 3-5 май, 2023 г.

 

 "Иновации в действие" в Бургас, ОУ "Любен Каравелов".

         Радвахме се на топло посрещане, интересни уроци, срещи с  колеги и приятели.

         При тридневният ни престой имахме възможността да се запознаем с образователната  иновация,  по която работи училището от 2018 година.

         Директорът на училището, г-жа Пепа Марчева, сподели, че иновацията им е снована на два основни принципа: достъпност и право на

избор,а  основната   й цел   е да се развият творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни

модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.

      

"Иновации в действие" - Бургас, 3-5 май, 2023 г. - Изображение 1