НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Коледни идеи с отпадъчни материали

       „Отпадъкът за едни е съкровище за друг“
      Фразата „Намаляване, повторно използване, рециклиране“ се преподава на деца по целия свят с надеждата да се създаде чиста среда. Неразумното използване на природните богатства унищожава околната среда, а отпадъците непрекъснато нарастват.Рециклирането е процес на преработване на отпадъци, при който се получават материали, от които се изработват нови продукти.Така се спестяват природни ресурси и намалява замърсяването на околната среда.
     Нашите малки предприемачи от 3а клас представиха своите уникални, нестандартни и интересни идеи по темата в час по Технологии и предприемачество. Госпожа Михайлова провокира екологичното и творческо мислене на децата, които изработиха с много старание и богато въображение нестандартни играчки и предмети от неща, които са за изхвърляне.
       Директорът на училището-госпожа Кючукова, всички ученици и учители разгледаха екотворенията, подредени в изложба.

Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 1Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 2Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 3Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 5Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 6Коледни идеи с отпадъчни материали - Изображение 7