НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

 

   Поредните инициативи и дейности на работещите в училище образователни медиатори.

  Този месец, те са насочени към срещи - разговори, беседи с  родители и ученици от ромската общност. Целта на работата на медиаторите е  формиране на по-голяма мотивираност, съпричастност и отговорност от страна на родителите  от малцинствените групи. 

  Втората инициатива е оформянето на "Кът на приятелството". Тя стартира сега, но реализацията й ще продължи и през месец септември. Монтирането на пейки  и оформянето на озеленен кът за отдих даде началото на дейностите под това мото.

   Училищните медиатори са назначени в училище по поредната спечелена от училището ни Национална програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници".  Глобалната цел на програмата е  изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент  от нея е е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите.

Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори  и социалните работници" - Изображение 1Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори  и социалните работници" - Изображение 4Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори  и социалните работници" - Изображение 5