НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Първи срок -пъстър и успешен

    Един успешен, изпъстрен с много емоции от уроци и събития срок приключи. Изпращаме го с удовлетвореност от свършената работа в интересните уроци, в емоционалните дейности  в клубовете и групите по интереси. Изпращаме го, съхранили  радостното чувство, което остава след игрите и забавленията със съучениците.

    Втори срок, очакваме те!

с 

Първи срок -пъстър и успешен - Изображение 1