НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Проектно-базирано обучение

    Ученето чрез правене или проектно-базирано учене  поставя в центъра на учебния процес ученика с неговия интерес и опит.

     Ако не ги уважим, ако не дадем възможност на едно дете  да учи чрез тях и не предоставим възможност за рефлексия върху преживяното, не бихме могли да говорим за истинско учене.

    А и по-лесно е да запомниш новата буквичка или музикалния инструмент като емоцията премине "през ръцете", докато рисуваш, моделираш, апликираш.

 

Проекти:    " С буква "Б" започва..."- 1 б клас

                   "Светът на музикалните инструменти" - 3 а клас

Проектно-базирано обучение - Изображение 1Проектно-базирано обучение - Изображение 3