НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Регионална кръгла маса

     На 20.11. 2023 г. училището ни ще бъде домакин на Регионална кръгла маса на тема" Семейството като ключов фактор за успешното образование и развитие на децата".

     Гостите ще имат възможност да наблюдават уроци в иновативните паралелки - 1 а и 1 б клас. Ръководители на часовете по иновации - г-жа Галина Цветкова и г-жа Христина Христова.

    Интердисциплинарен урок, посветен на празниците, семейството  е включен в програмата на кръглата маса. Той ще бъде с учениците от 3 а клас, с техните учители - Христина Димитрова и  Стефка Димитрова, както  и с Галина Сребрева - родител.

    След уроците, учители и гости ще участват в дискусионен модул, който ще се състои в клуб "Приятели", гр. Любимец.

Регионална кръгла маса   - Изображение 1