НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

"Стани богат" в училище

    Ролевата игра е симулация, вид драматизация, в която учениците са поставени в реална ситуация, с ясни инструкции за действия и краен резултат.

     Ролевата игра може да се прилага  във всеки учебен час.

     Когато се реализира като популярен   телевизионен формат,  ролевата игра е атрактивен метод за проверка на знанията на учениците.

     Задачите в играта могат да бъдат конструирани  спонтанно, може предварително да са зададени като проучване, а разиграването да се случва в клас.

      В зависимост от целите, времето за самата  игра е различно като обхват и продължителност.

"Стани богат" в училище - Изображение 1"Стани богат" в училище - Изображение 2"Стани богат" в училище - Изображение 3"Стани богат" в училище - Изображение 4"Стани богат" в училище - Изображение 5"Стани богат" в училище - Изображение 6