НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Прием и обучение

В НУ "Захари Стоянов" се обучават ученици от първи до четвърти клас. Има сформирана полудневна  предучилищна група, която осигурява плавен преход  от детска градина към училищни занятия.

Всяка учебна година  има прием за първокласници и ученици за ПГ. Необходимите документи се публикуват  според сроковете.