НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

План - прием

В НУ "Захари Стоянов" се обучават ученици от първи до четвърти клас. Има сформирана полудневна  предучилищна група , която осигурява плавен преход  от детска градина към училищни занятия.

Всяка учебна година  има прием за първокласници и ученици за ПГ. Необходимите документи се публикуват  според сроковете.