НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Иновативни практики

   Интердисциплинарният подход  дава възможност  за издигане на ново ниво на знанията и уменията на учениците, формирани в обучението по  различните учебни дисциплини. Дава възможност  между тях да се открият нови връзки и допирателни. Дава възможност за  съчетаване и реализиране на различни формати, взаимодействия и въздействия.  Дава възможност за включване на различни екипи, под различна форма и конфигурация в различните етапи: учител-учител, учител-родител, ученик-ученик, родител-ученик.

На 21 ноември - ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО бе посветен   интердисциплинарния урок  на учениците от 3 а клас и техните учители - Христина Димитрова и Стефка Димитрова.

    Във фокуса на целия урок бе семейството, семейните ценности и добродетели, семейните празници и обичаи, български творби, засягащи теми от семейния живот, от бита на българина.

     Чрез урока третокласниците   показаха познанията си по обществени науки чрез 1-вия кръг "Бързи бутони", в който   отговаряха на въпроси, свързани с  празниците, традициите, ритуалите, включени в празничния календар на българина. Кръгът  бе във формат състезание. Жребий определяше по 2-ма участника, които да седнат зад състезателните  банки с бутони. На монитор  се виждаха въпроси, на които участниците  трябваше да отговарят. Пръв право на отговор придобиваше този, който бе по-бърз  с бутона.  

     2-ри кръг - екипна работа в 3 етапа.  Кръгът бе свързан с битовите приказки като вид приказка, пресъздаващи живота на българина, неговите  взаимоотношения.С българските писатели, създатели на битови приказки.   

      1-ви етап  - "Пъзели"

Двата отбора - "Пазители" и "Съхранители" -   получиха по 2 пъзела, които трябваше да наредят. Български писател, познат им от детските творби ги "поглеждаше" от черно-белия пъзел. А съекипниците  трябваше да познаят името му. Цветният пъзел  пък криеше  илюстрация от приказка и отборите трябваше да назоват заглавието на приказката.

    2-ри етап  -"Големите флашкарти" 

Член от отбора получи  ГОЛЯМА ФЛАШКАРТА, даваща допълнителна информация за писателя. Отборът номинираше четец, който да запознае гостите с информацията от картата.  А "математическа група" от екипа трябваше да изчисли по данните от картата колко години е живял писателят.

  3-ти етап - "Малките флашкарти"

По 3 допълнителни флашкарти, свързани с "приказните" пъзели получиха двата отбора. На всяка карта бе написана народна пословица.  Отборите трябваше да  ги прочетат, помислят и да кажат коя пословица изразява поуката от приказката им.

    3 кръг - най-емоционален, творчески.  С него бе направена препратка към народното творчество, към шевицата като своеобразен разказ за семейството чрез цветове, композиции, хармония.

     Този етап бе воден от  Галина Сребрева - майка на ученика от класа - Дио Сребрев. А двата отбора завършиха творческата си задача със създаване на свой модел шевица с готови, стилизирани елементи.

    Урокът бе част от форум, организиран от училището ни, КРЪГЛА МАСА на тема" СЕМЕЙСТВОТО, КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР  ЗА УСПЕШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА", който се проведе на 20.11.2023г.

 

 

 

    

Урок по родолюбие, посветен на 1-ви ноември –

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

      Будителите – творци,  борци, създатели, съзидатели.

Личности велики, посветили живот и дело на отечеството .

Да го има!

Да съхрани духа си!

Да пребъде!

           На будителите посветиха своя интердисциплинарен урок  учениците от 3 а клас и техните учители – Хр. Димитров, Г. Цветкова, Н. Кирякова.

Урок по родолюбие, в който третокласниците демонстрираха , че познават будителите, техния живот и принос към съзиждането на просветното дело, към  отвоюването на свободата и независимостта на българския народ, към опазването на духа български.

         Форматът, в който бе организиран урока, предложи на децата да покажат познания и умения  от различните учебни области в 3 кръга.

1 кръг – „Бърз ум“ – отговори на въпроси, свързани с будителите /живот, дело, творчество/.  Във формат „всеки срещу всеки“ зад банките с бутоните заставаха участниците, на които жребият отреждаше да премерят сили в „двубой“ .

2 кръг  - „Нареди, разкажи, прочети, пресметни“ – отборни игри .  Двата отбора -„Патриоти“ и „Просветители“ - имаха за задача да сглобят  по 2 пъзела , с ликовете на будители. Да напишат или разкажат за тези велики български личности.  Да прочетат допълнителната информация от флашкартите със същите будители и като последна задача в този кръг - да изчислят  кой колко години е живял.

3 кръг – творчески „Оръжията на будителите“. Всички трябваше да нарисуват „оръжието“, с което се е борил първият български будител  - Паисий Хилендарски за опазване на българския народ.

    Преподавателите изненадаха своите ученици като им показаха издание на „Рибния буквар“.

    Двата отбора получиха като награда книги за ученическата им библиотека.

 

OpenBoard

OpenBoard е интерактивна бяла дъска. Чрез програмата се пише върху интерактивната повърхност, показват се изображения, видео, чертожна линия и транспортир, QR код и др. Позволява лесно и бързо да се превключва от екран на бяла дъска или да се работи в комбиниран формат. Вградените инструменти и приложения дават възможност за бързо и лесно създаване на интерактивни упражнения от учителите.  Различните формати на дъската - редове, квадрати или бяла дъска, както и цветовия вариант на черна и бяла дъска  се избират според осветеността в класната стая. Подготвените слайдове се съхраняват в програмата и позволяват лесно  да се пренасят между различни устройства, които имат инсталирани приложението. 

 Обобщителен урок, в който се използват възможностите на OpenBoard и PDF форматът на хартиения учебник. С помощта на OpenBoard могат да се изрязват фрагменти от страницата, които се уголемяват и така обикновената страница се превръща в ангажираща и въздействаща. Привлича се вниманието на учениците към конкретно упражнение и може да се пише, подчертава и  работи направо върху нея. Използването на вградените инструменти за създаване  тестови въпроси и упражнения осигурява интерактивен начин за проверка  на упражненията от учениците.

 

 

 ClassBuddy

ClassBuddy  е българска  уеб платформа и може да бъде ползвана на телефон, таблет или лаптоп. Без да е необходима инсталация или регистрация. В нея има:

  • Богата библиотека със стотици уроци на различни теми
  • Моментална обратна връзка за представянето на всеки ученик
  • Инструмент за обучение в клас или дистанционна работа

Използване на платформата в учебните часове в училище.

 

Plickers

Plickers е  уеб платформа, предназнаена за тестове и допитвания. За използването ѝ е необходимо учителят да има регистрация в платформата, комплект карти с индивиидуални QR кодове за всеки ученик и телефон с камера. Тестовете се разработават бързо и лесно на телефон или копютър. Проверката на отговорите става за секунди, като се сканират картите на учениците, които показват избрания отговор. Има възможности за изборен отговор, вярно и  грешно, отговор с картини. Позволява увеличаване на илюстрациите, за да се разглеждат подробности по тях. Платформата дава възможност  за вграждане на снимки, видео, звук (вградена библиотека), както и да запишеш допълнително звукови файлове.  Могат да се вмъкват символи, формули и дроби в  тестовите варианти.

Тестовете проследяват развитието на учениците, техните резултати и генерират   попълнените и оценени тестове на всеки ученик. Това е отлична платформа, която не изисква големи технически умения и инвестиции, но успява да ангажира вниманието на учениците в часовете. Голямо предимство е бързата обратна връзка както за учителя, така и за самите ученици.

          

 Liveworksheets

Liveworksheets  испанска уеб платформа. Известна е сред учителите от цял свят. Тя позволява  всеки работен лист, приготвен за работа с учениците да се превърне в интерактивен. Чрез нея се правят електронни "живи" листи, където учениците отговарят на тестови въпроси, пишат свободни отговори, свързват влачат, гледат видео, записвати или чуват звукови файлове. Чудесен начин да се разнообрази работата на учениците, да се проследи теният успех, както и напредъка, който имат. В нашето училище това е един от най-използваните интерактивин инструменти, които учениците обожават. ѝБез дори да усетят, те решават много повече въпроси, задачи и упражнения, като проверяват своите знания и получават възможност да фовират правилна оценка за своите възможности и представяне в клас.

    

     

 

Wordwall

Wordwall  е платформа за създаване на  учебни игри. Едно учебно съдържание представено чрез различни видове игри, което позволява на ученците многократно да повторят едно и също знание до постигане на пълното му автоматизиране при изпълнението. Разнообразен начин за представяне на учебни задачи. 

          

   

ВееBoth

Пчелата робот е несравним помощник в първите стъпки към програмирането. В електронен вариант или  с истинския робот, малките ученици се научават как се движи, посоките и поредицата от стъпки и команди, за да измине определена траектория или да стигне до конкретен предмет.  С нейна помощ стъпките  за програмирането минават неусетно, а  компютърното моделиране е очаквано и вдъхновяващо за нашите ученици.

    

          

   

 

ИГРОВИ ФОРМАТИ

     МИНУТА Е МНОГО    

Интердисциплинарен урок, претворен чрез формата на популярното издание" Минута е много"

    

 

     СТАНИ БОГАТ    

Ролеви игри- симулация,  в която учениците са поставени в реална ситуация, с ясни инструкции за действия и краен резултат. Възможност за проверка и затвърдяване на знания по комплекс от учебни предмети. Когато се реализира като популярен  телевизионен формат,  ролевата игра е атрактивен метод за проверка на знанията на учениците.

       

     АЗ ИМАМ..., КОЙ ИМА...?    

Игра, чрез която се  автоматизират знания и алгоритми и се усъвършенства устойчивостта на вниманието в час.