НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Обучения на педагогическите специалисти

 

Работа с „Дигитална раница“ и използване на готови ресурси от   MOZABOOK - вътрешно методическа квалификация

Обучител:  Галина Цветкова - ЗДУД  НУ "З. Стоянов"

"Всеки нов ден е възможност да създадете историята на вашия успех. Не губете време и започнете сега."
Така протичат вътрешните квалификации в училище. Екип от учители, които споделят и учат заедно, в името на общия напредък! На фокус - огромният арсенал от възможности на Дигиталната раница.
       

 

"Създаване на електронно портфолио на учителя"  е темата на обучението, избрана от  на педагогическите специалисти.

Място на провеждане:НУ "Захари Стоянов", град Любимец на 06.09.2023 г. , обучител - Йорданка Първанова,  РААБЕ България ЕООД  

                   

  

 „Mедийна грамотност. Работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание“ е темата на обучението, в което ще се включат педагогическите специалисти.

Място на провеждане в НУ "Захари Стоянов", град Любимец   на 15.10.2022г. с обучител от РААБЕ България ЕООД.

 

 

   

 

"Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство - образователна институция" е темата на курса, в който са включени педагозите от училището ни. 

    Той ще се проведе от 22 до 24 юни 2022 г. в х-л " Здравец", гр. Велинград с обучител  от РААБЕ България ЕООД.