НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

НП " Иновации в действие"

НУ „ Захари Стоянов“ град Любимец бе    домакин на голям форум за иновациите в образованието по  Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“  в периода 13-15 март 2024г.

Целта  на програмата е създаване на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит, за по-успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения на XXI век. Чрез НП  иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си и реализират взаимни посещения на място.  За популяризиране на иновациите, всяко иновативно училище сключва договор с неиновативно такова, и четирите заедно споделят иновации и натрупан опит.

През изминалата учебна година   НУ „Захари Стоянов“ участва в програмата като неиновативно. Посетихме училища в Перущица и Бургас и се запознахме с техните иновации и добри практики, обменихме опит по ключови проблеми и начините за преодоляването им. Благодарение на това, успяхме да подобрим процеса на обучение в училище и сътрудничеството между колеги с различните училища в страната.

От тази учебна година и нашето училище е в списъка на иновативните училища. Отново кандидатствахме по НП „ Иновации в действие“ и сме щастливи, че успяхме да се включим за пореден път, като сега сме домакини на първия форум между нашите 4 училища - Банско, Нова Загора и Димитровград.
Когато трябваше да избираме с кое училище да си сътрудничим, търсехме някое с профил, подобен на нашия – да е начално, да има успехи в развитието през последните години и различни иновации от нашето. Училището в Банско е също с дългогодишна история, старо, намиращо се в  центъра на града. То е утвърдено като едно от най-успешните училища там. Благодарение на сътрудничеството с тях, ще почерпим опит коя е успешната стратегия за  привличане на ученици и изграждане на функционираща училищна общност, която се утвърждава в годините.

Те пък ни избраха, защото при нас въвеждането на технологиите и помощта им в учебния процес са на много високо ниво и те ще има какво да си „откраднат“, за да  бъдат в крак със съвремието.

Взаимно и четирите училища имахме възможност да обсъждаме и надграждаме споделените практики, за  да продължим развитието на училищната институция във времето.

 

В издадената брошура по проекта може да се прочете кратка информация за проведените уроци и демонстрираните практики и да се видят фрагменти от работния процес.