НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда"

 
   Библиотеката - място, изпълнено с много мистерия, вълшебство. Библиотеката е свят  магичен, в който трябва да пребивава всяко дете, за да израсне, за да разшири кръгозора си, за да даде нови хоризонти на въображението и  мечтите си.
   Към библиотеката е ориентирана НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" с  МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда".
   А четвъртокласниците реализираха  първата иницатива чрез посещението си в читалищната библиотека. Включиха се в интересните  познавателни задачи на г-жа Веска Банева, чрез които паказаха, че познават авторите и техните псевдоними, умеят да довършват пословици и поговорки.
С интерес научиха за "чудното пътешествие на книгата" - от автора до рафта.