НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

НП "Подкрепа на образователните медиатори и работници"

Организиране на "Пешеходен автобус" с децата от ромската махала. Така организрани и съпровождани от образователния медиатор намаляваме риска от ПТП с нашите възпитаници.

   

19.02.2023г.

Благодарим ти, Апостоле!-В образователната инициатива на медиаторите се включиха ученици от 1, 3 и 4 клас - представиха рецитал за Васил Левски пред родители и близки. С презентация за Апостола бе припомнен неговият героичен подвиг.
 
        
 

19.01.2023г.

"Мама, татко, аз и книгите" - Инциатива, организирана от образователния медиатор в НУ "Захари Стоянов" гр. Любимец, съчетаваща дейности по НП" Подкрепа на образователните медиатори", НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" и НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда"

 19. 12.2022 г. В навечерието на един от най-почитаните празници - Коледа - училищните медиатори  и родителите от клуб "Зорница" организираха и реализираха  творчески работилници под надслов   „Заедно за Коледа“.  Всички участници в работилниците твориха и се забавляваха, но създадоха и изделия, които след това взеха участие в благотворителния Коледен базар. Средствата от него   бяха включени в закупуването на артикули за озеленяване   по инициативата "Кът на приятелството".

               

 14.11.2022 г. Среща с някой "от твоите", който е успял, действа много вдъхновяващо и мотивиращо. "Успях, защото  бях упорит и учих" споделиха гостите, пред своите малки слушатели.

 

            

       

 10.10. 2022 г. Оформянето на "Кът на приятелството" стартира през лятото, но реализацията й  продължи и през следващите месеци на учебната година. Монтирането на пейки  и оформянето на озеленен кът за отдих даде началото на дейностите под това мото.

                            

  03.10. 2022 г. -  учредяване на родителски клуб „Зорница“.  Родителите от този клуб бяха поканени и взеха участие в различни инициативи и изяви на учениците, посветени на празници и чествания, почитани от  представителите  на различните етнически общности.

                      

 20.09. 2022 г. Броени дни след стартирането на учебната година  се проведе среща на  ученици, родители, учители и  старши експерт в отдел " Здравеопазване, образование и младежки дейности" в Общинска администрация, гр. Любимец - г-жа Таня Стоименова.

Дискусията  бе по темата: Аз избрах образовението. Тя бе   между възрастните, а децата твориха  по тема: Уча, за да работя като...

   

Поредните инициативи и дейности на работещите в училище образователни медиатори, свързани с посещение по домовете на настоящи и бъдещи ученици на училището ни.

08.08.2022 г.- "Образованието мост към бъдещето"

15. 08. 2022 г. - "Училището, място на  знание, възпитание и приятелство"

22. 08. 2022 г. - "Приобщаване  на учениците и родителите към училищния живот"

29 .08. 2022 г. - "Представяне на  рекламна брошура  на училището"

 На тези   срещи - разговори, беседи с  родители и ученици от ромската общност целта на работата на медиаторите бе  формиране на по-голяма мотивираност, съпричастност и отговорност от страна на родителите  от малцинствените групи към училищния живот.

      

18. 07. 2022 г. Училищните медиатори са назначени в училище по поредната спечелена от училището ни Национална програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници".  Глобалната цел на програмата е  изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент  от нея е е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите.

Училищните медиатори бяха представени  от ръководството на училището пред  родителската общност и Обществения съвет.