НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

НП "Подкрепа на образователните медиатори и работници"

19.01.2023г.

"Мама, татко, аз и книгите" - Инциатива, организирана от образователния медиатор в НУ "Захари Стоянов" гр. Любимец, съчетаваща дейности по НП" Подкрепа на образователните медиатори", НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" и НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда"

 

   Поредните инициативи и дейности на работещите в училище образователни медиатори.

  Този месец, те са насочени към срещи - разговори, беседи с  родители и ученици от ромската общност. Целта на работата на медиаторите е  формиране на по-голяма мотивираност, съпричастност и отговорност от страна на родителите  от малцинствените групи. 

  Втората инициатива е оформянето на "Кът на приятелството". Тя стартира сега, но реализацията й ще продължи и през месец септември. Монтирането на пейки  и оформянето на озеленен кът за отдих даде началото на дейностите под това мото.

   Училищните медиатори са назначени в училище по поредната спечелена от училището ни Национална програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници".  Глобалната цел на програмата е  изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент  от нея е е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите.

                

А това са реализираните инициативите по дати:

  • Среща с ръководството и обществения съвет на Начално училище „Захари Стоянов“: Представяне дейността на медиатора. /18.07.2022 г./
  • Посещение по домовете на бъдещи и настоящи ученици. Срещи – разговори на тема: Образованието – мост към бъдещи успехи. /08.08.2022 г./
  •  Посещение по домовете на бъдещи и настоящи ученици. Срещи – разговори на тема: Училището – място за знание, възпитание, приятелство. /15.08.2022 г.
  • Посещение по домовете на бъдещи и настоящи ученици. Срещи – разговори на тема: Приобщаване на учениците и родителите към училищния живот. /22.08.2022г./
  •  Посещение по домовете на бъдещи и настоящи ученици : Представяне   на рекламна брошура за училището. /29.08.2022 г./
  • Среща на учители, родители и ученици с- г-жа Таня Стоименова, ст. експерт, отдел „ Здравеопазване, образование и младежки дейности“ в общинска администрация, гр. Любимец. Лекция и дискусия на тема – „Аз избрах образованието“; рисунка на тема „Уча, за да работя като ...“. /20.09.2022 г. /
  •   Учредяване на родителски клуб ,,Зорница” - предпоставка за повишаване на образователната и комуникативна култура на учениците и техните родители от етническите малцинства, насърчаване участието им в училищния живот:

     - повишен интерес към учебния процес и осъзнаване нуждата от образование;

     - редовна посещаемост и възможност да се включат в различни извънкласни форми на обучение, съгласно техните интереси;

     - създаване на добра основа и условия за продължаване на тези занимания с децата в училище като инструмент за тяхното задържане. /03.10.2022 г./

  •  Пейка в двора на училището. Тема: „Кът на приятелството“ . Гост инж. Тодор Милев, зам. кмет, община Любимец. /10.10.2022 г./