НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Много са представителните изяви на групата по изкуства от нашето училище. През изминалата година те участваха в тържества на класа, празнични представяния на училището, благотворителни мероприятия и др.

       

19.01.2023 г. 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА  ПОСЛУЧАЙ БАБИНДЕН

                       

         

 Първи репетиции и поставяне на танц.