НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Учебна 2023/2024 г. 

 Модул " Спорт "

 20.12.2023 г.

 

              

Тренировка  по футбол.

     

Модул " Изкуства"

 

3 март 2024 г. 

В празничната общоградска програма взеха участие  мажоретките от групата по танци, с ръководител Теодора Янкова.

          

21.12.2023 г.

 

     

 

 

Учебна 2022/2023 г. 

Много са представителните изяви на групата по изкуства от нашето училище. През изминалата година те участваха в тържества на класа, празнични представяния на училището, благотворителни мероприятия и др.

       

19.01.2023 г. 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА  ПОСЛУЧАЙ БАБИНДЕН

                       

         

 Първи репетиции и поставяне на танц.