НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

     

      На 10.10.2022 г. в НУ „Захари Стоянов“ се проведе родителска среща с участието на учениците от III-а и III-б. Инициативата се състоя в два модула:

  • Лекция – беседа проведена от медицинската сестра на тема ,,Здравословно хранене при децата.“ Превенция – затлъстяване в ранна детска възраст.
  • Здравословна следобедна закуска.

Целта на срещата бе: Придобиване на по-високи социални компетенции от родителите за управление на детското поведение, подобряване на общуването с децата, повишаване на мотивацията и разширяване на взаимоотношенията с учителите, за приобщаването им към живота в училището.

Очаквани резултати:  Знания за здравословно хранене. Мотивация на родителите за партньорство с учителите при подготовката и реализирането на съвместни инициативи за разнообразяване живота в училище.

      

На 11.10.2022 година в НУ „Захари Стоянов“ град Любимец, се проведе родителска слеща в присъствието на учениците от IV“б“ клас и техните родители.
Тема на срещата: БДП – „Безопасно се движа по улиците с велосипед“. Срещата премина с беседа на тема „Безопасно се движа по улиците с велосипед“, изгледа се
презентация, която показа знаците и правилният начин за движение по пътищата.


Родители и ученици съвместно изработиха устройство за светлинна сигнализация,служеща за регулиране на шосейното и уличното движение – светофар.