НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

                                                       
                                                 "Мамо, разкажи ми! Бабо, научи ме!"
      Под това мото бе Бабомартенската работилница във 2 а клас, която се реализира на 28 февруари 2023 г. и бе с участието на родители, деца  и учители.
     Анита Матакова, която е и преподавател по български език и литература в гимназията на града ни,  разказа на децата за мартеницата, за легендите, свързани с традицията да се усуква бяла и червена прежда, да се връзват мартеници. Прочете им стихове за Баба Марта. Децата пък знаеха какви са обичаите в различните краища на България, свързани с 1-ви март. А всички заедно измайсториха най-традиционните мартеници-пискюли и.... Пижо и Пенда.
   Инициативата бе част от програмата на НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"
 
          
 
 
 
На 24.02.2023 г. в НУ" Захари Стоянов" град Любимец се проведе родителска среща с участието на учениците от II "б" клас и техните родители.
Тема на срещата:" Работилничка с мама".
Целта на срещата бе засилване на сътрудничеството между родители и учители.
Родители и ученици съвместно изработиха мартеници, с които украсиха дръвче за първи март.
 
      

 

 На 19.01.2023г. се проведе инициативата "Мама, татко, аз и книгите", организирана от образователния медиатор в НУ "Захари Стоянов" гр. Любимец, съчетаваща дейности по НП" Подкрепа на образователните медиатори", НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" и НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда"

     

      На 10.10.2022 г. в НУ „Захари Стоянов“ се проведе родителска среща с участието на учениците от III-а и III-б. Инициативата се състоя в два модула:

  • Лекция – беседа проведена от медицинската сестра на тема ,,Здравословно хранене при децата.“ Превенция – затлъстяване в ранна детска възраст.
  • Здравословна следобедна закуска.

Целта на срещата бе: Придобиване на по-високи социални компетенции от родителите за управление на детското поведение, подобряване на общуването с децата, повишаване на мотивацията и разширяване на взаимоотношенията с учителите, за приобщаването им към живота в училището.

Очаквани резултати:  Знания за здравословно хранене. Мотивация на родителите за партньорство с учителите при подготовката и реализирането на съвместни инициативи за разнообразяване живота в училище.

      

На 11.10.2022 година в НУ „Захари Стоянов“ град Любимец, се проведе родителска среща в присъствието на учениците от IV“б“ клас и техните родители.
Тема на срещата: БДП – „Безопасно се движа по улиците с велосипед“. Срещата премина с беседа на тема „Безопасно се движа по улиците с велосипед“, изгледа се презентация, която показа знаците и правилният начин за движение по пътищата.


Родители и ученици съвместно изработиха устройство за светлинна сигнализация,служеща за регулиране на шосейното и уличното движение – светофар.

       

На 11.10.2022 година в НУ „Захари Стоянов“ град Любимец, се проведе родителска среща в присъствието на учениците от IV“а“ клас и техните родители.
Тема на срещата: БДП – „Безопасно се движа по улиците с велосипед“. Вместо велосипед, учениците демонстрираха своите познания по БДП като се придвижваха с тротинетка. Освен демострацията имаше и много тестови въпроси, с които се провериха знанията на учениците. Родителите бяха гости и видях как се справят техните деца.