НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

        Заедно сред природата
 
         На 12 май 2023г. се проведе събитието по НП "Заедно сред природата".  Второкласниците се насладиха на открити занятия сред природата- спортни игри, занимания и забавления на открито.
  
 
Спортно мероприятие по случай патронния празник на училището
 
   На 20 април 2023г. се проведе общоучилищен спортен празник. С много спортни игри и забавления премина този вдъхновяващ ден!
    
 Великден 
 
     На 12 април 2023 г. се проведе  великденска работилница с третокласниците и техните родители. Темата бе: "Великден-съвместна инициатива на училище и семейство" Заедно-деца и родители създаваха красоти за празника. Част от декоративните изделия дадохме ва децата от детската градина-бъдещи първокласници в нашето училище.
 
  
 
Училището в помощ на родители и ученици за добра подготовка за НВО
 
На  16 март 2023г. училището бе домакин на среща с родители, в която се проведе беседа за подготовката на учениците за предстоящите НВО. Демонстрираха се дигиталните инструменти, които учителите ползват за постигане на отлична мотивация и високи образователни постижения.
 
 
 
 
 "Мамо, разкажи ми! Бабо, научи ме!"
 
      Под това мото бе Бабомартенската работилница във 2 а клас, която се реализира на 28 февруари 2023 г. и бе с участието на родители, деца  и учители.
     Анита Матакова, която е и преподавател по български език и литература в гимназията на града ни,  разказа на децата за мартеницата, за легендите, свързани с традицията да се усуква бяла и червена прежда, да се връзват мартеници. Прочете им стихове за Баба Марта. Децата пък знаеха какви са обичаите в различните краища на България, свързани с 1-ви март. А всички заедно измайсториха най-традиционните мартеници-пискюли и.... Пижо и Пенда.
   Инициативата бе част от програмата на НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"
 
          
 
 
 
На 24.02.2023 г. в НУ" Захари Стоянов" град Любимец се проведе родителска среща с участието на учениците от II "б" клас и техните родители.
Тема на срещата:" Работилничка с мама".
Целта на срещата бе засилване на сътрудничеството между родители и учители.
Родители и ученици съвместно изработиха мартеници, с които украсиха дръвче за първи март.
 
      
Съвместни действия между учители и родители за оказване на морална и емоционална подкрепа на първокласниците
 
 
    Една от инициативите по НП, с която да подкрепим адаптацията на нашите първокласници и да създадем  спокойствие на родителите, че децата им успяват да се адаптират успешно в учебния процес се проведе на 27 януари 2023г.  Учителите показаха в открито занятие как работят малките първокласници и колко самостоятелно се справят с учебните предизвикателства.
 

 "Мама, татко, аз и книгите"

 На 19.01.2023г. се проведе инициативата "Мама, татко, аз и книгите", организирана от образователния медиатор в НУ "Захари Стоянов" гр. Любимец, съчетаваща дейности по НП" Подкрепа на образователните медиатори", НП "Заедно за всяко дете" МОДУЛ "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" и НП " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" МОДУЛ "Библиотеките като образователна среда"

     

      На 10.10.2022 г. в НУ „Захари Стоянов“ се проведе родителска среща с участието на учениците от III-а и III-б. Инициативата се състоя в два модула:

  • Лекция – беседа проведена от медицинската сестра на тема ,,Здравословно хранене при децата.“ Превенция – затлъстяване в ранна детска възраст.
  • Здравословна следобедна закуска.

Целта на срещата бе: Придобиване на по-високи социални компетенции от родителите за управление на детското поведение, подобряване на общуването с децата, повишаване на мотивацията и разширяване на взаимоотношенията с учителите, за приобщаването им към живота в училището.

Очаквани резултати:  Знания за здравословно хранене. Мотивация на родителите за партньорство с учителите при подготовката и реализирането на съвместни инициативи за разнообразяване живота в училище.

      

На 11.10.2022 година в НУ „Захари Стоянов“ град Любимец, се проведе родителска среща в присъствието на учениците от IV“б“ клас и техните родители.
Тема на срещата: БДП – „Безопасно се движа по улиците с велосипед“. Срещата премина с беседа на тема „Безопасно се движа по улиците с велосипед“, изгледа се презентация, която показа знаците и правилният начин за движение по пътищата.


Родители и ученици съвместно изработиха устройство за светлинна сигнализация,служеща за регулиране на шосейното и уличното движение – светофар.

       

На 11.10.2022 година в НУ „Захари Стоянов“ град Любимец, се проведе родителска среща в присъствието на учениците от IV“а“ клас и техните родители.
Тема на срещата: БДП – „Безопасно се движа по улиците с велосипед“. Вместо велосипед, учениците демонстрираха своите познания по БДП като се придвижваха с тротинетка. Освен демострацията имаше и много тестови въпроси, с които се провериха знанията на учениците. Родителите бяха гости и видях как се справят техните деца.

      

Заедно в първи клас

 

Преди старта на учебната година, на 09 септември 2022г. в училището организирахме среща с родителите на бъдещите първокласници от 1 б клас. С подходяща беседа подготвихме родители и ученици за предстоящата учебна година - какви са изискванията на класните, как да се подготвят и адаптират учениците в новата среда.

 

Първата среща за учениците и родителите на 1 а клас сесъстоя на 15 септември 2022г.