НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Проект "Подкрепа за успех"

        "Подкрепа за успех"  е проект на  Министерството на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".    Проектът дава възможност  за     допълнителни занимания на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.  Допълнителните часове    имат за цел   преодоляване на затрудненията  в обучението и елиминиране   на пропуските  при усвояването на учебното съдържание.

  Сформираните 7 групи   работят в различни направления, като фокусът на повечето от тях  е БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.