НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

Проект "Равен достъп до образование в условия на кризи"

2022/2023 учебна година

 И през тази учебна година училището продължи работа по проект  "Равен достъп до образование в условия на кризи". Обучени бяха всички първокласници и някои от техните родители.

       

                       

              

2021/2022 учебна година

Проект "Равен достъп в условия на кризи" е проект който осигурява обучения на ученици и учители за работа в ОРЕС, както и осигуряване на дигитални /устройства за работа в условия на кризисни ситуации. В НУ " Захари Стоянов" глад Любимец бяха обучени общо 10 групи - осем от тях са за ученици и две /групи учители. 

г.

Прикачени документи

Обява
Заповед.pdf