НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"

2023/2024 учебна година 

Тренинг за социално-емоционални умения и социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи

 От 08.11.2023 г. до 29.11.2023 г. в училището ни се проведоха поредица от тренинги  за социално - емоционални умения и социално - психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условия на кризи. Благодарение на  завладяващите демострации и игри по време на  тренингите с психолога Таня Тончева, учениците  успяха да придобият основни умения за защита при необичайни ситуации.    

     

     

    

     

 2022/2023 учебна година

 И през тази учебна година училището продължи работа по проект  "Равен достъп до образование в условия на кризи". Обучени бяха всички първокласници и някои от техните родители.

       

                       

              

2021/2022 учебна година

Проект "Равен достъп в условия на кризи" е проект който осигурява обучения на ученици и учители за работа в ОРЕС, както и осигуряване на дигитални /устройства за работа в условия на кризисни ситуации. В НУ " Захари Стоянов" глад Любимец бяха обучени общо 10 групи - осем от тях са за ученици и две /групи учители. 

г.