НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

Проект "Равен достъп в условия на кризи"

Проект "Равен достъп в условия на кризи" е проект който осигурява обучения на ученици и учители за работа в ОРЕС, както и осигуряване на дигитални устройства за работа в условия на кризисни ситуации. В НУ " Захари Стоянов" глад Любимец бяха обучени общо 10 групи - осем от тях са за ученици и две групи учители. 

Прикачени документи

Обява
Заповед.pdf