НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

 

 Дейност 2 "Интензивна работа   с родители  на ниво училище  за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес"

 
 
"Отбелязване на международния ден на ромите" бе темата на новата инициатива на образователния ни медиатор. Състоя се на 08.04.2024 г.   и протече в няколко етапа. В първия етап- презентационния - Дафинка Стоянова запозна присъстващи  ученици, родители, гости и  им припомни с какви традиции и ритуали се свързва празника.
2 етап - беседа за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното  участие  на учениците в образователния процес чрез всички дейности, които се реализират в училище.
 
 
  

◊◊◊

  На 1 март посрещаме   Баба Марта.  Много предания и легенди има за мартеницата. Разговор за емоциите свързани  с празника на Баба Марта инициира медиаторът в училището ни Дафинка Стоянова. Деца и родители разказваха за традицията да се връзва мартеница. Споделиха за гаданията, свързани  със свалената мартеница. Дискутираха има ли разлика в традициите на българите и ромите.  Накрая всички - деца и родители - изработиха традиционната усукана мартеница, пискюли, Пижо и Пенда.

   

       

 ◊◊◊

  Училищният медиатор Дафинка Стоянова отправи ново предизвикателство към децата и родителите от малцинствените групи, свързано с  отбелязване на  14 февруари.

   Форматът на инициативата бе по-различен от традиционно изработване на "валентинки". 

   Сърцата, които  родители и деца  изрязаха и украсиха се превърнаха  в  писма-послания, писма- пожелания към близките от семейството. А с изискването да бъде красиво написано най-добре се справи Алисия, ученичка от 4 а клас. Нейната "валентинка" бе удостоена и  с  приза "КРАСИВО СЪРЦЕ".

       

 

◊◊◊

   Работата с родителските общности, активното им включване в училищния живот са  важна стъпка за успешното приобщаване и на родители и на ученици към ежедневието и проблемите на образованието и възпитанието на подрастващите.

  Фрагменти от иницативите на образователния медиатор Дафинка Стоянова  в училище, насочени към спазване и почитане на традициите на различните общности:

"Банго Васил" и "Сурва"