НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково

Схема "Училищни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти"

 

Храним се здравословно! Темата беше избрана в час по английски език. Учениците от 4-ти б клас направиха дискусия по поставена тема.Те решиха да направят пирамида с полезните за всеки храни.