НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Екип на училището

 

Директор - Дочка Димитрова Кючукова

 

Учители в начален етап:

 1. Христина Стоянова Димитрова
 2. Стефка Атанасова Димитрова
 3. Аничка Илиева Павлова
 4. Елена Тенева Белчева
 5. Мария Василева Михайлова
 6. Христина Петрова  Христова
 7. Светлана Георгиева Янева
 8. Мария Костадинова Бакалова
 9. Дарина Живкова Делчева
 10. Анелия Николаева Николова
 11. Петя Димитрова Илиева
 12. Яна Христова Колева
 13. Теодора Димитрова Тончева
 14. Ани Христова Кеменджиева
 15. Николина Георгиева Кирякова
 16. Кирилка Ангелова Тананова

Учител в ПГ:

Райна Георгиева Иванова

 

Заместник-директор:

 

Галина Николова Цветкова

 

Класни ръководители:

                                              

I клас

Светлана Георгиева Янева

I-б клас

Мария Костадинова Бакалова

II-а клас

Христина Стоянова Димитрова

II-б клас

Стефка Атанасова Димитрова

III-а клас

Аничка Илиева Павлова

III-б клас

Елена Тенева Белчева

IV-а клас

Мария Василева Михайлова

IV-б клас

Христина Петрова Христова

                             НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Счетоводител: Цветанка  Грудева - 0887804571

ЗАС: Мария Нинева - 0886992449