НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец

Екип на училището

 

Директор - Дочка Димитрова Кючукова

 

Учители в начален етап:

 1. Христина Стоянова Димитрова
 2. Стефка Атанасова Димитрова
 3. Аничка Илиева Павлова
 4. Елена Тенева Белчева
 5. Мария Василева Михайлова
 6. Христина Петрова  Христова
 7. Светлана Георгиева Янева
 8. Галина Николова Цветкова
 9. Дарина Живкова Делчева
 10. Анелия Николаева Николова
 11. Петя Димитрова Илиева
 12. Весела Илиянова Петрова
 13. Теодора Димитрова Тончева
 14. Ани Христова Кеменджиева
 15. Николина Георгиева Кирякова
 16. Вера Димова Савова

Учител в ПГ:

Райна Георгиева Иванова

 

Педагогически съветник:

 

Кирилка Ангелова Тананова

 

Класни ръководители:

                                              

I клас

Христина Стоянова Димитрова

I-б клас

Стефка Атанасова Димитрова

II-а клас

Аничка Илиева Павлова

II-б клас

Елена Тенева Белчева

III-а клас

Мария Василева Михайлова

III-б клас

Христина Петрова  Христова

IV-а клас

Светлана Георгиева Янева

IV-б клас

Галина Николова Цветкова 

                             НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Счетоводител: Цветанка  Грудева - 0887804571

ЗАС: Мария Нинева - 0886992449