НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

ЕКИП НА НУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"

 

ДИРЕКТОР  

Дочка Димитрова Кючукова

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: 

Галина Николова Цветкова

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:                         

ПГ

 Теодора Янкова Янкова

I клас

Мария Василева Михайлова

I-б клас

Христина Петрова Христова

II-а клас

Светлана Георгиева Янева

II-б клас

Мария Костадинова Бакалова

III-а клас

Христина Стоянова Димитрова

III-б клас

Стефка Атанасова Димитрова

IV-а клас

Яна Христова Колева

IV-б клас

 Елена Тенева Белчева

I ГЦОУД

Теодора Димитрова Тончева

II ГЦОУД

Райна Георгиева Иванова

III ГЦОУД

 Десислава Димитрова Коларова

IV ГЦОУД

Кирилка Ангелова Тананова

V ГЦОУД

Николина Георгиева Драгова

VI ГЦОУД

Петя Илиева Драгова

 

СПЕЦИАЛИСТИ:  Дарина  Живкова Делчева

                                     Анелия Николаева Николова

                       

   НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Счетоводител: Цветанка  Грудева - 0887804571

ЗАС: Мария Нинева - 0886992449

мед. сестра: Евдокия Димитрова

охрана: Тодор Кавлаков

подръжка/огняр: Митко Златев

хигиенисти:

Наталия Иванова

Марияна Карабонова

Невена Стойчева