НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Материална база

       НУ  „Захари Стоянов“  град Любимец представлява масивна и функционална сграда. 

 Разполага с:

  • 9  просторни,  светли и слънчеви класни стаи. Чиновете  и мебелите   са съобразени с възрастта на учениците;
  • медицинска стая, която  е на разположение за оказване на неотложна медицинска помощ на всеки ученик;
  • учителска стая;
  • дирекция;
  • компютърен кабинет ;
  • столова ;
  • отоплителна парна инсталация.

           Прилежащият двор предполага занимания на открито. Игрищата за футбол, баскетбол и народна топка дават големи шансове за придобиване на спортни умения.

           Изграденият еко-кът  е прекрасно и красиво място за отдих и изнесено обучение под открито небе.