НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

Мисия и визия

МИСИЯ

 


   НУ „Захари Стоянов” чрез постоянната си работа създава гаранции за качествено образование на децата обучавани в училището.

  Като част от съвременното демократично общество, то дава  на учениците си знания и умения, които са им   необходими, за да  формират  високо гражданско съзнание. 

 

ВИЗИЯ

 

   Утвърждаване училището като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване.

   Съвременно  училище, ориентирано  към постоянно усъвършенстване  професионалните умения на педагозите.

   Училище с  обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.