НУ "Захари Стоянов"
Начално училище в град Любимец
Основно меню

Обществен съвет

     Обществен съвет - НУ "Захари Стоянов", гр. Любимец

 

Председател: Елена Карамфилова Дулева

Секретар: Кирилка Ангелова Тананова

 

Постояни членове :

 1. Тодор Георгиев Милев – представител на общинска администрация.
 2. Елена Карамфилова Дулева – родител
 3. Таня Кирилова Узунова – родител
 4. Митко Стефанов Иванов – родител
 5. Красимира Георгиева Нашева – родител

Резервни членове:

 1. Анита Миткова Димитрова – Матакова – родител
 2. Дарина Илкова Андреева – родител
 3. Златка Иванова Радойнова – родител
 4. Албена Иванова Стефанова  – родител
 5. Светлана Михайлова Димова – родител
 6. Лиляна Сашева Иванова – родител