НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
гр. Любимец, област Хасково
Основно меню

Обществен съвет

     Обществен съвет - НУ "Захари Стоянов", гр. Любимец

 

Председател: Елена Карамфилова Дулева

Секретар: Кирилка Ангелова Тананова

 

Постояни членове :

 1. Тодор Георгиев Милев – представител на общинска администрация.
 2. Елена Карамфилова Дулева – родител
 3. Таня Кирилова Узунова – родител
 4. Митко Стефанов Иванов – родител
 5. Красимира Георгиева Нашева – родител

Резервни членове:

 1. Анита Миткова Димитрова – Матакова – родител
 2. Дарина Илкова Андреева – родител
 3. Златка Иванова Радойнова – родител
 4. Албена Иванова Стефанова  – родител
 5. Светлана Михайлова Димова – родител
 6. Лиляна Сашева Иванова – родител

 

Прикачени документи

Заповед за свикване на УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОС-10. 01. 2022 г..pdf
Заповед за УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОС-11.01.2022.pdf
ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОС-11.01.2022 г..pdf
ПРОТОКОЛ ОС-11.01. 2022 г..pdf
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ-11.01.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №2 ОТ ОС - 22.02.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ОС - 14.03.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ОС - 26.04.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ОС - 28.06.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №6 ОТ ОС - 08.08.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №7 ОТ ОС - 13.09.2022г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОС - 25.01.2023г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №2 ОТ ОС - 15.03.2023г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №3 ОТ ОС - 19.06.2023г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №4 ОТ ОС - 04.09.2023г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №5 ОТ ОС - 12.10.2023г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОС- 31.01.2024г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №2 ОТ ОС- 20.03.2024г.
Покана за заседание на обществен съвет
ПРОТОКОЛ №3 ОТ ОС- 25.04.2024г.